Resultaten

SINDS 2010:

  • 3 x 1 Nationaal
  • 1 & 2 Internationaal
  • 2 x 1 Nationale asduif KBDB fond jaarlingen
  • 29 x Top 10 Nationale vluchten
  • 104 x Top 50 Nationale vluchten
  • 163 x Top 100 Nationale vluchten
  • 164 x 1ste prijs in totaal

 

NATIONALE KBDB  ASDUIVEN SINDS 2008:

PositieNiveauCompetitieDuif
3Nat.Asduif KBDB Zware halve fond Oude 2008Piraat
2Nat.Asduif KBDB Zware halve fond Oude 2010Super Prince
1Nat.Asduif KBDB fond Jaarlingen 2014Golden Prince
6Nat.Asduif KBDB Zware halve fond Jaarlingen 2014Argentina
6Nat.Asduif KBDB Kleine halve fond Jongen 2016Sonia
8Nat.Asduif KBDB Zware halve fond Jaarlingen 2016Sagan
8Nat.Asduif KBDB Fond Jongen 2014Alexandra
9Nat.Asduif KBDB fond 2012Pacha
1Nat.Asduif KBDB fond Jaarlingen 2017Golden Princess
4Nat.Asduif KBDB All-round 2017Limo
5NatAsduif KBDB fond Jaarlingen 2017Red Elisabeth
9Nat.Asduif KBDB All-round 2017Golden Princess
10Nat.Asduif KBDB fond Jaarlingen 2017Limo

NATIONALE KBDB KAMPIOENSCHAPPEN SINDS 2008:

PositieNiveauCompetitie
2Nat.Kampioen KBDB fond Jaarlingen 2014
1Nat.Kampioen KBDB Zware halve fond Jaarlingen 2014
1Nat.Kampioen KBDB fond 2012
5Nat.Kampioen KBDB All round 2015
5Nat.Kampioen KBDB Fond Jongen 2015
5Nat.Kampioen KBDB Zware halve fond Oude 2008
7Nat.Kampioen KBDB Fond 2016
8Nat.Kampioen KBDB Fond 2015
10Nat.Kampioen KBDB All round 2016

TOP 50 NATIONAAL SINDS 2010:

PositieNiveauVluchtAantal duiven
2Nat.Agen2,932 D.
4Nat.Bourges10,906 D.
2Nat.Cahors7,140 D.
1Nat.Agen2,932 D.
3Nat.La Soutteraine2,548 D.
1Nat.Limoges6,272 D.
1Nat.Montluçon19,298 D.
3Nat.Brive3,850 D.
4Nat.Bourges9,781 D.
4Nat.Libourne5,890 D.
4Nat.Tulle5,731 D.
5Nat.Bourges22,476 D.
5Nat.Libourne5,024 D.
6Nat.Argenton10,549 D.
6Nat.Souillac5,282 D.
6Nat.Jarnac4,167 D.
7Nat.Montluçon19,298 D.
7Nat.Libourne6,658 D.
8Nat.La Soutteraine4,161 D.
8Nat.Montelimar1,538 D.
9Nat.Poitiers12,379 D.
9Nat.La Soutteraine6,205 D.
9Nat.Libourne5,890 D.
10Nat.Jarnac3,879 D.
10Nat.Libourne3,238 D.
11Nat.Chateauroux29,591 D.
13Nat.Brive5,929 D.
14Nat.Bourges10,906 D.
14Nat.La Soutteraine11,236 D.
14Nat.Limoges6,907 D.
15Nat.Issoudun11,984 D.
16Nat.Gueret9,815 D.
17Nat.Montluçon19,298 D.
17Nat.Gueret9,815 D.
17Nat.Libourne5,024 D.
18Nat.Poitiers13,135 D.
18Nat.Jarnac3,904 D.
18Nat.Gueret1,913 D.
20Nat.Jarnac3,726 D.
21Nat.Cahors6,164 D.
22Nat.Perpignan5,254 D.
23Nat.Argenton11,223 D.
27Nat.Souillac7,760 D.
27Nat.Montauban6,822 D.
28Nat.Montluçon19,298 D.
28Nat.Chateauroux16,479 D.
28Nat.Cahors6,164 D.
28Nat.Jarnac4,559 D.
28Nat.La Soutteraine4,161 D.
30Nat.Brive5,929 D.
33Nat.Limoges14,211 D.
33Nat.Montauban4,327 D.
34Nat.Chateauroux29,591 D.
35Nat.Chateauroux17,250 D.
35Nat.Cahors6,164 D.
36Nat.Souillac7,760 D.
36Nat.Gueret1,913 D.
37Nat.Gueret1,913 D.
38Nat.Argenton12,449 D.
38Nat.Issoudun11,984 D.
39Nat.Brive5,929 D.
40Nat.La Soutteraine9,760 D.
40Nat.Jarnac3,904 D.
40Nat.Issoudun2,212 D.
41Nat.Tulle6,817 D.
42Nat.Libourne5,890 D.
42Nat.Argenton5,763 D.
43Nat.Tulle6,817 D.
44Nat.Jarnac3,904 D.
45Nat.Chateauroux20,330 D.
46Nat.Chateauroux9,540 D.
46Nat.Brive5,929 D.
47Nat.Montauban6,822 D.
48Nat.Brive8,331 D.
48Nat.Limoges6,946 D.
49Nat.La Soutteraine11,236 D.
49Nat.Argenton7,046 D.
50Nat.Poitiers14,094 D.
50Nat.Limoges6,907 D.
6Nat.Limoges10,554 D.
6Nat.Jarnac5,117 D.
7Nat.Jarnac5,117 D.
8Nat.Jarnac5,117 D.
11Nat.Tulle9,578 D.
12Nat.Limoges10,554 D.
12Nat.Tulle9,578 D.
14Nat.Tulle9,578 D.
17Nat.Limoges10,554 D.
18Nat.Jarnac5,117 D.
21Nat.Argenton21,912 D.
22Nat.Tulle9,578 D.
23Nat.Jarnac5,117 D.
26Nat.Tulle9,578 D.
32Nat.Limoges10,554 D.
34Nat.Bourges20,650 D.
35Nat.Chateauroux12,090 D.
35Nat.Limoges10,554 D.
40Nat.Limoges10,554 D.
42Nat.Jarnac5,117 D.
46Nat.Chateauroux12,090 D.
4Nat.Gueret5,331 D.
5Nat.Bourges19,133 D.
8Nat.Argenton19,859 D.
9Nat.Gueret8,493 D.
11Nat.Bourges20,284 D.
12Nat.Gueret5,331 D.
14Nat.Bourges20,284 D.
18Nat.Bourges19,133 D.
19Nat.Brive4,384 D.
20Nat.Limoges15,789 D.
20Nat.Gueret8,493 D.
23Nat.Bourges20,284 D.
25Nat.Agen4,305 D.
26Nat.Brive4,384 D.
27Nat.Bourges20,284 D.
27Nat.Brive9,275 D.
29Nat.Brive4,384 D.
31Nat.Bourges19,133 D.
32Nat.Bourges20,284 D.
38Nat.Bourges20,284 D.
45Nat.Argenton19,859 D.
49Nat.Bourges19,133 D.